رزومه

تحصیلات

دانشجوی دکترای برنامه ریزی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی تحصیلی
کارشناس مشاوره تحصیلی
لیسانس برق
لیسانس عمران

تجربیات

مبدع روش مطالعه زیست شناسی
ریاست و موسس موسسه مشاوره و برنامه ریزی رندو
اولین و تنها ارائه دهنده روش صحیح برنامه ریزی منحصر به فرد مربوط به کنکور ایران
بالاترین آمار قبولی پزشکی و رتبه برتر در بین مشاورین کشور